Skip to main content

Detta var absolut inga problem! Gjorde inte ondt, och fick valdigt positiv «coatching». Tack Arash!

Tomas