Vi utfører undersøkelse og behandling ved hjelp av medisinske luper og mikroskop

Klinikkens moderne mikroskop og digitale røntgen er for å kunne tilby våre pasienter den mest detaljerte undersøkelsen og gi tidlig diagnostikk.

Dette er viktig ved smerteutredning og lokalisering av bl.a :

  • Karies
  • Defekte fyllinger
  • Tann-rot sprekker
  • Resorpsjoner
  • Infekterte rotkanaler
  • Slimhinneforandringer etc

Bruk av mikroskop gir større mulighet til å:

  • Ta bort all sykdom
  • Få utført nøyaktige behandlinger og operasjoner som eksempel: tett fylling, rotfylling, krone, bro, suturering og lukking av operasjonssår

Du får bedre tilheling og større grad av smertefrihet etter behandlingen.

Mikroskop og lupe for tannbehandling og undersøkelse

Video

Behandling under mikroskop