Skip to main content

Vi lager hvite, estetiske fyllinger i kompositt for å erstatte tannsubstans etter karies eller for å reparere defekte, gamle, misfargede og frakturerte fyllinger.

Dårlige og defekte amalgam fyllinger skiftes med stor fordel ut til kompositt fyllinger.

Klinikken har et unikt luftsug som renser luften for støv fra amalgam, kvikksølv og aerosoler under dette arbeidet.

I tillegg bruker vi kofferdamduk for å isolere tannen som blir restaurert.

På denne måten blir du du helsemessig godt og best mulig ivaretatt her hos oss.

Når tannskaden er for stor eller at tannen er veldig utsatt for å frakturere, kan krone være det beste og riktige alternativet. Det samme gjelder etter en rotfylling.

Tannen blir da preparert, det blir tatt avtrykk og den fremstillte kronen blir  til slutt sementert fast.

Bro kan være aktuelt for å erstatte manglende tenner. Man bruker da nabotenner som pilarer for broen.

Du er velkommen til å prate med oss om alternativer og for å få mer informasjon!

Timebestilling