MedDentCare Tann & Helse AS

Hygiene og helse

Vi har stort fokus på gode hygienerutiner for å forsikre tryggheten av våre pasienters helse.

Skofri klinikk

  • Vi tillater ikke bruk av utesko i klinikkens lokaler. Vi låner ut tøfler ved behov og du kan også ta med egne. Klinikkens gulv damprenses med høy varme regelmessig etter bruk av kraftige støvsugere.

Håndhygiene

  • Vi ber pasienter og besøkende å benytte håndsprit når de ankommer klinikken.

Munnbind

  • Av hensyn til egen og medpasienters helsa ber vi dere om å bruke munnbind.

Spyttekopp

  • For å beskytte våre pasienter ytterligere mot bakterier og virus ber vi pasienter spytta i engangskopper.

Sterilisator/autoklav/DAC

  • Vi bruker engangsutstyr i stor utstrekning. Ellers bruker MedDentCare Tann & Helse toppmoderne steriliseringsapparater regelmessig for å sterilisere alle instrumenter. Apparatene gjennomgår en årlig service før de testes av leverandøren som utsteder et kontrollsertifikat.

Mobilt luft-utsug-apparat

  • MedDentCare Tann & Helse er den første klinikken i Norge som har et spesialdesignet mobilt luft-utsug-apparat som fjerner forurenset luft fra behandlingsrommet og klinikken. Dette beskytter pasienten mot mikroskopiske dråper, mikroorganismer samt skadelige små partikler som for eksempel amalgamstøv og andra mikroskopiske partikler som spres rundt behandlingsområdet. Luften renses også for bla. lystgass og andre luftforurensinger i forbindelse med behandling under sedering og narkose.
    Klikk her for å lese mer om om vårt tiltak for ekstra ren luft.
steriliseringsapparat - Meddentcare tannlege oslo

Topp moderne steriliseringsapparater for å sterilisere alle instrumenter.

Spesialdesignet mobilt luft-utsug-apparat som fjerner forurenset luft fra behandlingsrommet og klinikken.